Chemiefam| مواد اولیه تولید فوم قالبی سرد

مواد اولیه تولید فوم پلی‌اورتان قالبی به روش سرد  شامل دو ماده اصلی به شرح زیر می باشد :

1)    پـلی یـول ( POLYOL  )

2)    ایزوسیانات ( MDI )

شرکت شیمی فام آسیا دو ماده اصلی یعنی پلی یول ( POLYOL  )  و  ایزوسیانات ( MDI ) برای تولید این نوع از محصولات را از تولید کنندگان معتبر و مشهور جهان تهیه و تأمین می نماید و در نهایت در اختیار تولیدکنندگان داخل قرار می دهد.